Mamutí pramen

Mamutí síla podzemní řeky a Velkého a Malého Mamutího pramene pod Wellness hotelem Vista. 


Malebný je kraj pod Králickým Sněžníkem, lyžaři, cyklisté i běžní turisté se po dni plném zážitků mohou oddávat pohodlí nového Wellness hotelu Vista a obnovovat své síly. Někdo ve wellnes centru, někdo u bohatého stolu, někdo u šálku lahodné kávy plné pěny. Jen zasvěcení však vědí, proč právě v tomto hotelu návštěvník tak rychle nabírá síly. Pojďme se podívat hluboko do podzemí hotelu a porozumíte i Vy zázračné regenerační síle zdejšího místa.

Proč Velký a Malý mamutí pramen?

Zdejší jeskynní systém byl vytvořen před více než jedním miliónem let v době konce pleistocénu a začátkem holocénu. Právě v tomto období, tedy v průběhu pleistocénu, tvořil jednu z nejcharakterističtějších složek savčí fauny řád slonů. Ti byli v  Evropě zastoupeni, vyjma středomořských trpasličích slonů, čtyřmi druhy: mamutem jižním (Mammuths meridionalis), mamutem stepním (Mammuthus trogontherii), mamutem srstnatým (Mammuths primigenius) a slonem lesním (Palaeoloxodon antiquus). 
Na našem území byli mamuti loveni paleolitickými lidmi v období gravettienu, tedy v období před zhruba 20 až 30 000 let a jak již bylo zmíněno, mamutí stoličky a kly byly nalezeny v náplavech Tiché Orlice, která pramení pod vrcholem Jeřáb několik kilometrů jižně od Dolní Moravy. Z nálezů kosterních pozůstatků je zřejmé, že jeskynní systém pod Kralickým Sněžníkem byl již v období konce čtvrtohor dotvořen a nese tedy stopu doby, kdy na zdejším území žili mamuti.

Mamuti pramen

Hotel leží přibližně 30 m nad údolním dnem řeky Morava která o několik kilometrů výše, pod vrcholkem Kralického Sněžníku, pramení. Vrty Velký mamutí pramen a Malý mamutí pramen pod Wellness hotelem Vista zastihují v hloubce kolem 70 m pod terénem nejnižší patro jeskynního systému v oblasti Kralického Sněžníku. Tento jeskynní systém je plně nasycen tlakovou vodou, sahající cca 30 m nad jeskynní systém. Zdejší „podzemní řeka“ začíná na severní straně Kralického Sněžníku na území Polska, protéká v hloubce několik set metrů západně od vrcholu Kralického Sněžníku na českou stranu, směřuje k jeskyni Tvarožné díry a k Patzeltově jeskyni a poté co proteče podzemním systémem pod novým Wellness hotelem Vista postupně se přibližuje k povrchu a odvodňuje se do toku Moravy a jejich přítoků; do této „podzemní řeky“ se odvodňují především západní svahy vrchů Uhlisko (1240 m n.m.), Podbělky (1307 m n.m.) a Slamníku ( 1232 m n.m.).

Proto se na těchto západních svazích téměř nenacházejí potoky a potůčky tak typické pro horský reliéf, neboť srážková voda prosakuje hlinitokamenitými sutěmi a namísto do povrchových toků se skrytě našemu pozorování odvodňuje do „podzemní řeky“ v jeskynním systému;

Jeskynní systém představují více či méně rozsáhlé kaverny, které se ve zdejších krystalických vápencích vytvořily působením vody s výrazně kyselou reakcí, která dokáže tvrdé krystalické vápence, zvané mramory, vyloužit. Kaverny jsou místy vyplněny hlínou, pískem a štěrkem a právě tato výplň dokonale vodu „přefiltruje“, takže tato je zcela prostá všech nečistot. Přispívá k tomu i lidskou rukou téměř nedotčené infiltrační území na horských svazích, takže voda zachycená vrty Velký a Malý mamutí pramen je mimořádně a křišťálově čistá a má parametry vody nejvyšší kvality, tedy vody kojenecké. V důsledku nízkého obsahu ve vodě rozpuštěných látek, optimální koncentrace vápníku a téměř neutrální reakce je voda příhodná nejen pro přímou konzumaci pro dospělé i pro ty nejmenší děti, ale současně je i mimořádně vhodná pro přípravu vyluhujících se nápojů a osvěžujících regeneračních koupelí se skutečně mamutí silou.

Voda pod Wellness hotelem Vista má tedy i svou „paměť“. Nese v sobě totiž stopu prostředí kde se vytváří, stopu dávných věků, kdy zdejší končiny obývali velcí savci – mamuti.
Geologové přinášejí nové a nové teorie, proč tito dávní živočichové v souvislosti s náhlou změnou klimatu na konci poslední doby ledové vymřeli. Ať tak či tak, zdejší kraj si jejich pečeť nese dodnes a křišťálově čistá voda z Velkého a Malého mamutího pramenu nám tyto dávné časy alespoň na chvíli připomene.

Proto přijeďte i Vy a užijte si síly a čistoty této vody...

 

Partneři resortu

NUTS Evropská unie Czech Tourism Innogy Frekvence 1 Kofola Salomon IMOS Birell Bruno Family Park Barth Vista City Hotel