.

Ptačí oblast Králický Sněžník


Ptačí oblast Králický Sněžník

Oblast byla vyhlášena v roce 2004 v rámci ochrany populace chřástala polního v jeho přirozeném místě rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto vzácného druhu ptáka. Jde o kopcovitý terén v nadmořské výšce od 420 m do 900 m; nejvyšším bodem oblasti je Klepý s 1 143 m n. m. Více než polovina oblasti připadá do Olomouckého kraje, zbývající část pak do Pardubického.

Rozloha ptačí oblasti

S rozlohou 30 191,7 hektarů zahrnuje podhůří Králického Sněžníku, nižší polohy Hanušovické vrchoviny, část Bukovohorské hornatiny, která je jihovýchodním koncem Orlických hor a na východ zasahuje až na úpatí Hrubého Jeseníku. 

Chřástal polní

Chřástal polní žije ve vysoké trávě a nelze ho prakticky vizuálně zjistit. Patří v celé Evropě k silně ubývajícím druhům. Je ohrožován zejména vyžínáním lučních porostů, především díky tomu, že se od 90. let využívá tráva spíše pro výrobu siláže než sena a louky se kosí již v červnu, kdy chřástalové hnízdí. Zvláště nebezpečné je, pokud žací stroj objíždí louku od krajů do středu po spirále. Chřástalové neodletí, ale hledají úkryt v husté trávě uprostřed louky, kde je nakonec usmrtí nebo poraní žací lišty.

Pokud se odhodlají vyběhnout na pokosenou louku, stávají se snadnou kořistí dravců a vran. Při kosení jsou často zničena také hnízda chřástalů s vejci. Nejlepším řešením je posunout dobu senoseče na červenec či počátek srpna, kdy už mají chřástalové vyvedená mláďata a nejsou tolik ohrožení. Prospěšné je i využívání alternativních technik, zejména ručního kosení.

Poslechněte si jeho charakteristický hlas 

https://youtu.be/XuOZMFK2Lb8

Křepelka polní

Velmi početná, ještě hojnější než chřástal polní, je na území ptačí oblasti křepelka polní.

Další významné druhy ptačí oblasti

  • Bekasina otavní

  • Linduška luční

  • Bramborníček hnědý

  • Cvrčilka zelená

  • Cvrčilka říční

  • Ťuhýk obecný

  • Hýl rudý


Partneři resortu

NUTS Evropská unie Czech Tourism Získat aplikaci Adobe Flash Player Frekvence 1 Kofola Salomon IMOS Birell Bruno Family Park Barth Vista City Hotel