Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník

Králický Sněžník je členité pohoří na hranici České republiky a Polska, geomorfologicky náležící do Krkonošsko-jesenické soustavy. Česká část pohoří má plochu 76 km²,  průměrnou výšku 930,9 m a jejím nejvyšším vrcholem je hora Kralický Sněžník (1 423 m.n.m). 
 
Pohoří Králický Sněžník je někdy nazýváno "střechou Evropy", protože z vrcholu Klepáče (polsky Trojmórski Wierch) odtékají vody do tří moří. Do Baltského moře odvodňuje území Nysa Klodzka. Do Severního moře odvádí vody Tichá Orlice a její přítok Lipkovský potok. Do Černého moře odvodňuje území řeka Morava, která pramení na jižním svahu Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m.

Panorama Králického Sněžníku

Národní přírodní rezervace ležící mimo NPR Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. Leží v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1424 m. K zamezení rušivých vlivů z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze 1371,24 ha.

Posláním rezervace je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště.
 
Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
 
Je v zájmu nás všech dodržovat v přírodě pořádek a pravidla pro pohyb v Národních přírodních rezervacích. Prosíme neodhazujte odpadky, nerušte zvěř a pro pohyb používejte pouze značených cest a stezek. Mapy a veškeré potřebné informace Vám rádi poskytneme v Infocentru Marcelka.
 
Děkujeme! 
 
 

Virtuální prohlídka areálu
Váš názor

Newsletter

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje
a buďte vždy první, kdo ví o našich slevách a akcích!